O konferencji

O konferencji

W dniach 19-21 października br. odbędzie się na Uniwersytecie Szczecińskim szóste posiedzenie VI kadencji Uniwersyteckiej Komisji Nauki. Zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. z projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz związane z nią sprawy z przepisami przejściowymi. Zaplanowana jest prezentacja mechanizmów stymulowania doskonałości naukowej, które omówi prof. Łukasz Szumowski, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W programie znajduje się również podsumowanie kategoryzacji w 2017 r. – oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Spotkanie odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta i przy współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.

Program konferencji